Làm việc với các thành phần

Nhấn vào đây để sao chép

Để đặt các thành phần mới vào Ứng dụng web, chỉ cần kéo thành phần mong muốn từ bảng phía trên và thả nó vào vị trí bạn muốn thành phần này được hiển thị. Mỗi thành phần có một cửa sổ bật lên với các cài đặt áp dụng. Thông thường, cửa sổ bật lên này có thể được mở bằng cách nhấp vào biểu tượng cài đặt hoặc chính thành phần đó.

Một số thành phần như bảng, dạng xem, biểu mẫu cần phải có nguồn dữ liệu. Ví dụ: để điền dữ liệu vào bảng, bạn cần chỉ định điểm cuối làm nguồn dữ liệu. Các cột trong bảng sẽ tự động được điền bằng các biến điểm cuối đã chọn và bạn có thể điều chỉnh chúng theo cách mình muốn - từ tiêu đề đến các tùy chọn hiển thị.

Quan trọng

Hầu như mọi thành phần Ứng dụng web đều cần có nguồn dữ liệu (điểm cuối được liên kết). Tất cả các trường cho biểu mẫu và dạng xem, các cột cho bảng được lấy từ điểm cuối được liên kết.

web designer