Tạo và tải xuống khóa cá nhân

Nhấn vào đây để sao chép

  1. Trên Bảng điều khiển Firebase của bạn ( https://console.firebase.google.com ) và với dự án của bạn đã chọn, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng mới được tạo.
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng để mở cài đặt ứng dụng.
  3. Chuyển đến tab "Tài khoản dịch vụ".
  4. Nhấp vào "Tạo khóa riêng mới".
  5. Nhấp vào "Tạo khóa" và lưu tệp.