Tạo Bản dựng & Tải lên TestFlight

Nhấn vào đây để sao chép

1. Truy cập AppMaster.io Studio và nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm trên thẻ ứng dụng của bạn trong tab Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

2. Nhấp vào "Xuất bản ứng dụng" để mở Trình hướng dẫn xuất bản.

3. Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng ứng dụng, chọn "App Store" và nhấp vào "Tiếp theo".

4. Chọn kế hoạch triển khai mục tiêu mà ứng dụng của bạn sẽ chạy trên đó và nhấp vào "Tiếp theo".

5. Nhập Apple ID và Team ID của bạn.

Thực hiện theo các bước sau để xác định ID nhóm của bạn:

  1. Đăng nhập vào Trung tâm nhà phát triển của Apple
  2. Khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào Tài khoản
  3. Sau đó, thành viên
  4. Trong Thông tin thành viên, tìm trường ID nhóm


6. Nhập ID khóa, ID nhà phát hành và tệp Khóa API được tạo ở các bước trước.

7. Nhập Tên ứng dụng và ID gói của ứng dụng mới mà bạn đã tạo trong App Store Connect ở các bước trước. Ngoài ra, hãy nhập phiên bản và số bản dựng của ứng dụng của bạn.

8. Xem lại thông tin và nhấp vào "Gửi".