Làm việc với Widget

Nhấn vào đây để sao chép

Để đặt một tiện ích trên màn hình hiện tại, hãy kéo tiện ích đó từ bảng điều khiển bên trái và thả tiện ích đó vào vị trí mong muốn trên màn hình. Bấm vào phần tử để chọn nó. Sau khi một phần tử được chọn, cài đặt của nó được hiển thị trong bảng bên phải. Tất cả các thay đổi đối với bản xem trước phần tử được áp dụng ngay lập tức, trong khi bạn vẫn cần lưu Lược đồ ứng dụng dành cho thiết bị di động để đưa vào lần xuất bản tiếp theo.