Tự động tạo mô hình dữ liệu

Nhấn vào đây để sao chép

Một số tính năng không cần mã của nền tảng AppMaster.io, chẳng hạn như cắm các mô-đun và đưa ra yêu cầu đối với các API bên ngoài, tự động tạo các mô hình dữ liệu để đơn giản hóa quá trình phát triển.

Một số trong số chúng sẽ được hiển thị trong công cụ thiết kế mô hình dữ liệu và một số sẽ là ảo - nghĩa là bạn sẽ không nhìn thấy chúng trong công cụ thiết kế, nhưng bạn có thể sử dụng chúng, chẳng hạn như khi thiết lập các quy trình kinh doanh.

Các mô hình dữ liệu được tạo tự động thêm các khối quy trình kinh doanh của riêng chúng. Tuy nhiên, các khối này có thể khác với các khối tiêu chuẩn được thêm vào bởi các mô hình tùy chỉnh mà bạn tạo trong AppMaster.io Studio Data Designer.

Thông tin chi tiết về một mô hình cụ thể có thể được tìm thấy trên trang của nó trong phần Danh sách các mô hình được tạo.