Ứng dụng di động

Nhấn vào đây để sao chép

Mô-đun "Ứng dụng dành cho thiết bị di động" cung cấp chức năng để tạo các ứng dụng dành cho thiết bị di động.ions.

Không có cài đặt bổ sung được yêu cầu.


Mô hình dữ liệu

  • Phiên bản di động

Quy trình kinh doanh

  • Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Đăng ký ứng dụng;
  • Ứng dụng di động: Cập nhật ứng dụng;
  • Gửi Đẩy.

điểm cuối

  • ĐĂNG /di động/đăng ký;
  • PUT /di động/cập nhật.