tập tin phương tiện

Nhấn vào đây để sao chép

Các mô-đun để làm việc với các tệp hình ảnh, âm thanh và video.


Trình phát Youtube

Mô-đun Trình phát Youtube thêm tiện ích trình phát video Youtube vào ứng dụng web và ứng dụng dành cho thiết bị di động.


tiện ích

 • Youtube player

Cài đặt

Tham số đặt trước Sự mô tả
API Key - Khóa API của bạn được cung cấp bởi Google API Console.

Hình ảnh

Mô-đun Hình ảnh thêm chức năng cơ bản để làm việc với hình ảnh.

Các cài đặt bổ sung là không cần thiết.


Quy trình kinh doanh

 • Image: New BMP
 • Image: Crop to Square
 • Image: Downsize KeepAspect
 • Image: Resize
 • Image: New TIFF
 • Image: New Gif
 • Image: Image to PNG
 • Image: Image to JPEG
 • Image: Crop
 • Image: New PNG
 • Image: Image to TIFF
 • Image: New JPEG
 • Image: Image to GIF
 • Image: Image Info
 • Image: Image to BMP