Werken met componenten

Klik om te kopiëren

Om nieuwe componenten in de webapplicatie te plaatsen sleept u de gewenste component uit het bovenste paneel en zet u hem neer op de plaats waar u wilt dat deze component wordt weergegeven. Elk component heeft een popup met toepasselijke instellingen. Meestal kan deze popup worden geopend door te klikken op het instellingen icoontje of het component zelf.

Sommige componenten zoals tabellen, views, formulieren moeten gegevensbronnen hebben. Om bijvoorbeeld een tabel met gegevens te vullen, moet u endpoint als gegevensbron opgeven. Tabelkolommen worden automatisch gevuld met geselecteerde endpointvariabelen en u kunt ze aanpassen zoals u wilt - van titel tot weergaveopties.

Belangrijk

Bijna elke webapplicatiecomponent moet een gegevensbron hebben (gekoppeld eindpunt). Alle velden voor formulier en view, kolommen voor de tabel zijn afkomstig van het gekoppelde eindpunt.

web designer