Tạo ứng dụng dành cho thiết bị di động

Nhấn vào đây để sao chép

Để tạo ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy truy cập trang Ứng dụng dành cho thiết bị di động và nhấp vào nút "Ứng dụng mới". Trong cửa sổ phương thức đã mở, hãy nhập tên ứng dụng của bạn (bắt buộc) và mô tả (tùy chọn). Tên ứng dụng sẽ được sử dụng làm Tiêu đề cho ứng dụng của bạn.

Tiêu đề, mô tả và biểu tượng

Các thay đổi về tiêu đề, mô tả và biểu tượng của ứng dụng sẽ yêu cầu xuất bản lại sau khi xuất bản lên AppStore hoặc Play Market. Đảm bảo rằng bạn đã đặt tên chính xác cho ứng dụng của mình trước khi xuất bản.

Trong biểu mẫu tạo ứng dụng, bạn có thể chọn bảng màu tùy chỉnh cho ứng dụng, biểu tượng và một số cài đặt của mình. Trong bản phát hành hiện tại, bạn chỉ có thể tạo một loại ứng dụng chung: Giao diện người dùng do bạn tạo sẽ được điều chỉnh tự động cho mọi nền tảng. Trong các bản phát hành trong tương lai, bạn sẽ có thể tạo các ứng dụng riêng biệt cho mọi nền tảng di động.