Thực hành tốt nhất để tách HA

Nhấn vào đây để sao chép

1) Tái sử dụng Quy trình Kinh doanh

Các chức năng ứng dụng khác nhau có thể được sử dụng nhiều lần. Trong trường hợp đó, bạn nên tạo một quy trình kinh doanh riêng cho họ và sử dụng quy trình này thay vì luôn tạo các tổ hợp khối.

2) Đặt tên đúng

Tên quy trình công việc phải tương ứng với mục đích và chức năng của nó. Nếu quy trình công việc được thiết kế để hoạt động với một số mô hình cơ sở dữ liệu hoặc vai trò người dùng cụ thể, thì bạn nên phản ánh quy trình đó trong tên.

3) Nhận xét

Đôi khi cái tên không đủ để thể hiện công việc của quy trình nghiệp vụ. Điền vào mô tả của BP để biết thêm thông tin chi tiết và có thể nhận xét về các tính năng sử dụng.

4) Giảm thiểu yêu cầu cơ sở dữ liệu

Tránh gửi các yêu cầu chung đến cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu dư thừa, một phần quan trọng không cần thiết trong một BP cụ thể. Bạn cần giảm thiểu số lượng yêu cầu tới cơ sở dữ liệu và không sử dụng _with một cách không cần thiết.

5) Biến toàn cục cho tệp tạm thời

Không sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu các tệp tạm thời. Việc sử dụng biến toàn cục sẽ giúp giảm thiểu số lần truy cập cơ sở dữ liệu và tăng tốc độ của ứng dụng.

6) Việc sử dụng chế độ không đồng bộ

Nhiều tác vụ có thể được thực hiện mà không cần phản hồi cho người dùng. Trong trường hợp đó, tốt hơn là sử dụng chế độ không đồng bộ cho hoạt động của khối.

7) Tách HA lớn

Một số lượng lớn các khối BP làm cho nó không rõ ràng. Nếu có thể, hãy chuyển đổi các bộ phận lớn thành các chức năng riêng biệt. Nhưng đừng quá lạm dụng. Chỉ chia nhỏ HA nếu cần thiết.