Tạo tài khoản nhà phát triển Google

Nhấn vào đây để sao chép

Tài khoản Google Developer mới yêu cầu phí một lần là $25 (USD).

  1. Truy cập Google Play Console: https://play.google.com/apps/publish/signup/ và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng đúng tài khoản Google.
  2. Nhập thông tin chi tiết của bạn và chấp nhận các điều khoản.
  3. Nhập thông tin thanh toán của bạn cho khoản phí một lần $25 (USD).
  4. Hoàn tất thiết lập (sử dụng tên công ty của bạn làm tên nhà phát triển) và đăng nhập.