Tạo ứng dụng trong App Store Connect

Nhấn vào đây để sao chép

  1. Truy cập phần "Ứng dụng" trong App Store Connect: https://appstoreconnect.apple.com/apps .
  2. Nhấp vào nút dấu cộng màu xanh để tạo ứng dụng mới, chọn "Ứng dụng mới".
  3. Chọn "iOS" làm nền tảng (1), đặt tên cho ứng dụng của bạn (đây sẽ là tên công khai được hiển thị trong App Store) (2), chọn ngôn ngữ chính của ứng dụng (3), chọn ID nhóm bạn đã tạo trong các bước trước đó (4), đặt SKU (ID duy nhất cho ứng dụng của bạn, có thể giống với ID gói) (5) và chọn người dùng nào trong tài khoản Nhà phát triển Apple của bạn sẽ có thể nhìn thấy nó trong App Store Connect (6 ).