Praca z komponentami

Kliknij, aby skopiować

Aby umieścić nowe komponenty w aplikacji internetowej wystarczy przeciągnąć wybrany komponent z górnego panelu i upuścić go w miejscu, w którym ma być renderowany. Każdy komponent ma okienko z odpowiednimi ustawieniami. Zazwyczaj można je otworzyć klikając na ikonę ustawień lub na sam komponent.

Niektóre komponenty, takie jak tabele, widoki, formularze muszą mieć źródła danych. Np. aby wypełnić tabelę danymi, musisz określić punkt końcowy jako źródło danych. Kolumny tabeli zostaną automatycznie wypełnione wybranymi zmiennymi z endpointu, a Ty będziesz mógł je dowolnie dostosować - od tytułu po opcje renderowania.

Ważne

Prawie każdy komponent aplikacji internetowej musi mieć źródło danych (powiązany endpoint). Wszystkie pola dla formularza i widoku, kolumny dla tabeli są pobierane z powiązanego punktu końcowego.

web designer