Dịch vụ đám mây AppMaster.io

Nhấn vào đây để sao chép

Dịch vụ đám mây AppMaster.io để chạy và phát triển ứng dụng nhanh


Để nâng cao trải nghiệm phát triển ứng dụng và giảm thiểu rắc rối, chúng tôi đã tạo Dịch vụ đám mây AppMaster.io để triển khai và chạy ứng dụng của bạn. AppMaster.io Cloud Services là dịch vụ lưu trữ đám mây tất cả trong một, được tối ưu hóa để chạy và phát triển ứng dụng không cần mã.

Chòm sao máy chủ của chúng tôi được triển khai trên một số khu vực, cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết: triển khai tự động, theo dõi tình trạng, sao lưu và môi trường được đồng bộ hóa an toàn. Các máy chủ của Dịch vụ Đám mây có sẵn ở hầu hết mọi khu vực trên hành tinh của chúng ta: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu tuân thủ các quy định địa phương, chúng tôi cung cấp các gói lưu trữ đặc biệt dành riêng cho quốc gia đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý. Ví dụ: ở Nga, chúng tôi có một trung tâm dữ liệu đặc biệt đáp ứng tất cả các yêu cầu của Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng (RosComNadzor) của Liên bang.