Bileşenlerle Çalışmak

Kopyalamak için tıklayın

Web Uygulamasına yeni bileşenler yerleştirmek için üst panelden istediğiniz bileşeni sürükleyin ve bu bileşenin oluşturulmasını istediğiniz yere bırakın. Her bileşenin, uygulanabilir ayarlara sahip bir açılır penceresi vardır. Genellikle bu açılır pencere, ayarlar simgesine veya bileşenin kendisine tıklanarak açılabilir.

Tablolar, görünümler, formlar gibi bazı bileşenlerin veri kaynaklarına sahip olması gerekir. Örneğin, bir tabloyu verilerle doldurmak için veri kaynağı olarak uç noktayı belirtmeniz gerekir. Tablo sütunları, seçilen uç nokta değişkenleriyle otomatik olarak doldurulur ve bunları başlıktan oluşturma seçeneklerine kadar istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Önemli

Hemen hemen her Web Uygulaması bileşeninin bir veri kaynağına (bağlı uç nokta) sahip olması gerekir. Form ve görünüm için tüm alanlar, tablo için sütunlar bağlantılı uç noktadan alınır.

web designer