Tải lên ứng dụng để thử nghiệm

Nhấn vào đây để sao chép

  1. Truy cập Google Play Console, đảm bảo bạn đăng nhập bằng đúng tài khoản nhà phát triển:https://play.google.com/apps/publish .
  2. Nhấp vào "Tạo ứng dụng" ở góc trên cùng bên phải. Nếu bạn đang cập nhật ứng dụng Cửa hàng Play hiện có, hãy chuyển sang Bước XXX.


3. Nhập tên, ngôn ngữ của ứng dụng, cho biết loại của ứng dụng và nếu ứng dụng đó miễn phí hoặc trả phí.


4. Chấp nhận các tờ khai.