Najlepsze praktyki w zakresie rozdzielania BP

Kliknij, aby skopiować

1) Ponowne wykorzystanie procesu biznesowego

Różne funkcje aplikacji mogą być używane wielokrotnie. W takim przypadku zaleca się utworzenie dla nich oddzielnego procesu biznesowego i używanie go zamiast ciągłego tworzenia kombinacji bloków.

2) Poprawne nazewnictwo

Nazwa procesu biznesowego powinna odpowiadać jego przeznaczeniu i funkcjonalności. Jeśli proces biznesowy jest przeznaczony do pracy z określonymi modelami baz danych lub określonymi rolami użytkowników, powinieneś odzwierciedlić to w nazwie.

3) Komentowanie

Czasami nazwa nie jest wystarczająca do przedstawienia pracy procesu biznesowego. Wypełnij opis BP w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i ewentualnego skomentowania cech użytkowych.

4) Minimalizacja zapytań do bazy danych

Unikaj wysyłania uniwersalnych zapytań do bazy danych w celu uzyskania zbędnych danych, których znaczna część nie jest potrzebna w danym BP. Należy minimalizować liczbę zapytań do bazy danych i nie używać niepotrzebnie _with.

5) Zmienne globalne dla plików tymczasowych

Nie używaj baz danych do zapisywania plików tymczasowych. Użycie zmiennych globalnych pomoże zminimalizować liczbę dostępów do bazy danych i zwiększyć szybkość działania aplikacji.

6) Wykorzystanie trybu asynchronicznego

Wiele zadań może być wykonywanych bez konieczności odpowiadania użytkownikowi. W takim przypadku lepiej zastosować tryb asynchroniczny działania ich bloków.

7) Separacja dużych BP

Duża liczba bloków BP sprawia, że jest on wizualnie niejasny. Jeśli to możliwe, przekształć duże części w osobne funkcje. Nie należy jednak nadużywać. Rozbij BP tylko wtedy, gdy jest to konieczne.