App maken in App Store Connect

Klik om te kopiëren

  1. Ga naar de sectie "Apps" in App Store Connect: https://appstoreconnect.apple.com/apps.
  2. Klik op de blauwe plusknop om een nieuwe app te maken, selecteer "New App".
  3. Kies "iOS" als platform (1), geef uw app een naam (dit wordt de openbare naam die in de App Store wordt weergegeven) (2), kies de primaire taal van de app (3), selecteer de Bundle ID die u in eerdere stappen hebt gemaakt (4), stel de SKU in (unieke ID voor uw app, kan dezelfde zijn als de Bundle ID) (5), en selecteer welke gebruikers in uw Apple Developer account de app kunnen zien in App Store Connect (6).