สร้างแอพใน App Store Connect

คลิกเพื่อคัดลอก

  1. เข้าถึงส่วน "แอพ" ใน App Store Connect: https://appstoreconnect.apple.com/apps
  2. คลิกปุ่มบวกสีน้ำเงินเพื่อสร้างแอปใหม่ เลือก "แอปใหม่"
  3. เลือก "iOS" เป็นแพลตฟอร์ม (1) ตั้งชื่อแอปของคุณ (ซึ่งจะเป็นชื่อสาธารณะที่แสดงใน App Store) (2) เลือกภาษาหลักของแอป (3) เลือก Bundle ID ที่คุณสร้างขึ้น ขั้นตอนก่อนหน้า (4) ตั้งค่า SKU (ID เฉพาะสำหรับแอพของคุณสามารถเหมือนกับ ID Bundle) (5) และเลือกผู้ใช้ในบัญชี Apple Developer ของคุณที่จะสามารถดูได้ใน App Store Connect (6 ).