Automatyczne generowanie modeli danych

Kliknij, aby skopiować

Niektóre funkcje no-code platformy AppMaster.io, takie jak podłączanie modułów i wykonywanie żądań do zewnętrznych API, automatycznie tworzą modele danych, aby uprościć rozwój.

Niektóre z nich będą wyświetlane w projektancie modeli danych, a niektóre będą wirtualne - to znaczy, że nie zobaczysz ich w projektancie, ale możesz z nich korzystać, na przykład podczas konfigurowania procesów biznesowych.

W automatycznie generowanych modelach danych dodawane są własne bloki procesów biznesowych. Bloki te mogą jednak różnić się od standardowych, dodawanych przez niestandardowe modele, które tworzysz w AppMaster.io Studio Data Designer.

Szczegółowe informacje o danym modelu znajdziesz na jego stronie w sekcji Lista wygenerowanych modeli.