Czym jest AppMaster.io

Kliknij, aby skopiować

Twórz aplikacje na poziomie przedsiębiorstwa bez jednej linii kodu.


AppMaster.io Informacje

AppMaster.io to platforma no-code nowej generacji, która pozwala budować złożone aplikacje serwerowe, internetowe i mobilne bez jednej linii kodu. Na wszystkich etapach rozwoju będziesz korzystał z interfejsu webowego z wygodnymi wizualnymi narzędziami programistycznymi.

Główną różnicą między AppMaster.io a innymi platformami jest to, że tworzy aplikacje w taki sam sposób, jak robią to deweloperzy :

 • generuje doskonały kod źródłowy (wreszcie!),
 • tworzy binarki,
 • zarządza publikacją (deployment)
 • i pisze dokumentację techniczną.

Rozwijaj kompletne aplikacje na poziomie przedsiębiorstwa, a nie tylko prototypy lub MVP. Do tego nasza platforma no-code ma wszystko:

 • Twórz elastyczne relacyjne bazy danych w wizualnym projektancie.
 • Zarządzaj złożoną logiką biznesową za pomocą intuicyjnego interfejsu drag-and-drop.
 • Skonfiguruj punkty końcowe i dostosuj dostęp do API za pomocą oprogramowania pośredniego.
 • Obserwuj, jak dokumentacja techniczna API jest generowana automatycznie.
 • Zmieniaj strukturę i wygląd w wygodnych projektantach aplikacji.
 • Korzystaj z automatycznego generowania stron (ekranów) i biblioteki gotowych komponentów.
 • Buduj szybciej dzięki prefabrykowanym szablonom aplikacji.
 • Buduj natywne aplikacje na iOS i Android i publikuj je w sklepach.
 • Wdrażaj aplikację na swój serwer, chmurę AppMaster.io lub inne repozytoria.
 • Eksportuj binaria i kod źródłowy - nie jesteś przywiązany do platformy.
 • Integruj się z zasobami stron trzecich i dodawaj funkcjonalności za pomocą modułów.

Jakie są cechy platformy AppMaster.io?

 1. Wszystkie aplikacje są zbudowane wokół jednego backendu. Na przykład, tworząc 2 aplikacje mobilne (dla taksówkarza i pasażera), będą one działać z tym samym backendem.
 2. Dziesiątki razy większa wydajność backendu w porównaniu do wszelkich podobnych rozwiązań.
 3. Możliwość hostingu lokalnego i offline.
 4. Możliwość pobrania kodu źródłowego wygenerowanych aplikacji (dla klientów korporacyjnych).
 5. Dokumentacja API jest generowana automatycznie.
 6. Można używać backendu osobno i podłączyć do niego frontend napisany przez programistów.

Jakie aplikacje można zbudować za pomocą AppMaster.io?

Prawie każda aplikacja serwerowa dla Linux, Windows i MAC; panele administracyjne i portale klienckie (web); natywne aplikacje mobilne dla platform IOS i Android.

Jakie typy aplikacji są obsługiwane?

Aplikacje serwerowe (backend), aplikacje webowe (panele administracyjne i portale klienckie - frontend), aplikacje mobilne (natywne dla IOS i Android).

Technologie AppMaster.io

Jaka technologia jest używana do tworzenia backendu?

Backend generowany jest w języku Go (Golang), obsługiwane są dowolne bazy danych kompatybilne z PostgreSQL, w tym Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant i inne.

Jaka technologia jest wykorzystywana do tworzenia aplikacji internetowych?

Vue3 z automatycznym łączeniem z wygenerowanym backendem.

Jaka technologia jest wykorzystywana do tworzenia aplikacji mobilnych?

Własny framework APMS wykorzystujący wewnętrznie Swift i Kotlin.

Jakie są zalety aplikacji mobilnych AppMaster.io?

Aplikacje mobilne budowane na platformie są natywne (bez HTML, JS, PWA) i opierają się na dostarczaniu ekranów i logiki w czasie rzeczywistym.

Użytkownik musi tylko raz opublikować aplikację mobilną w PlayMarket lub AppStore, a wszystkie aktualizacje interfejsu i logiki będą natychmiast wyświetlane w aplikacji - wystarczy wprowadzić zmiany i ponownie opublikować backend. Backend + aplikacje mobilne mogą pracować w trybie offline w sieciach korporacyjnych bez dostępu do Internetu.

Dzięki frameworkowi APMS użytkownik może zmieniać aplikację szybko i bez opóźnień w publikacji.

Funkcjonalność dla klientów korporacyjnych

 • Praca w trybie HA (active-active).
 • Praca w Docker Swarm, Kubernetes i wszelkich innych klastrach.
 • Wbudowany we wszystkie aplikacje Health Monitor, monitorujący nieprawidłowe zachowanie i potencjalne błędy (NPE i podobne).
 • Rejestrowanie w pamięci metryk wydajności, wysokowydajny logger Zap.
 • Mały ślad pamięciowy dla systemów wbudowanych, pozwala na uruchomienie backendu na Raspberry PI i podobnych platformach IoT. Moduły Single Sign-On (SSO).
 • Wsparcie dla optymalizacji zapytań do DBMS poprzez ograniczenia zakresu operacji. System deduplikacji przechowywanych plików (wbudowany w aplikacje, do 30% oszczędności miejsca w zależności od scenariusza).
 • Wsparcie akcelerowanego sprzętowo szyfrowania AES-NI i podobnych.