Łata

Kliknij, aby skopiować

Aktualizuje dane pola obiektu modelu w bazie danych (aby wyzerować wszystkie pola należy użyć bloku Update).


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] Model (model) - obiekt modelu, który ma być poprawiony. System wyodrębni jego ID, znajdzie go w bazie danych i zaktualizuje tylko te pola, które nie są null w wejściowym obiekcie modelu.
  • [Input] set_null_fields (string array, optional) - pola, które mają być ustawione jako null w bazie danych. Nazwy pól powinny być podane małymi literami węża (np. "first_name").