Wykres

Kliknij, aby skopiować

Element do wyświetlania wykresów i diagramów


Ustawienie początkowe:

Model - model danych dla wykresu.

Endpoint - źródło danych dla wykresu.

Field X - ma być widoczny w ustawieniach początkowych, gdy określony jest tylko Model .

Field Y - ma być widoczny w ustawieniach początkowych, gdy określony jest tylko Model .

Chart


Ustawienia Look and Feel:

Title (nieobowiązkowe) - tytuł wykresu.

Type size (obowiązkowo) - typ wykresu.

X axe caption (nieobowiązkowe) - tytuł osi x.

Aggregate by (nie obowiązkowe) - sortowanie według daty.

Y axe caption (nieobowiązkowe) - tytuł osi y.

Method (nie obowiązkowe) - metoda liczenia.

Name (obowiązkowo) - nazwa wykresu.

Chart


Dane:

W tej sekcji można sterować osiami wykresu.

Data


Wyzwalacze przepływu pracy:

 • onCreate - zostanie wywołany, gdy komponent zostanie utworzony na stronie;
 • onShow - odpala się, gdy komponent zmienia swój stan na widoczny (wyświetlany na stronie);
 • onHide - odpala się, gdy komponent zmienia swój stan na ukryty (przestaje być wyświetlany);
 • onDestroy - odpala się, gdy komponent zostaje zniszczony;
 • onDataUpdate - odpalany przez blok Chart Update Data.

Component Actions:

Chart Get Properties:

Pobiera właściwości wykresu.

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - identyfikator komponentu wykresu.

Parametrywyjściowe :

 • Aggregate by [enum] - wybrana metoda agregacji według daty;
 • Method [enum] - wybrana metoda liczenia;
 • X axe caption [string] - tytuł osi x;
 • Y axe caption [string]- tytuł osi y;
 • Visible [boolean] - stan widoczności;
 • Loading [boolean] - stan załadowania.

Chart Get Properties

Chart Set Properties:

Ustawianie właściwości wykresu

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - identyfikator komponentu wykresu;
 • Aggregate by [enum] - wybrana metoda agregacji według daty;
 • Method [enum] - wybrana metoda liczenia;
 • X axe caption [string] - tytuł osi x;
 • Y axe caption [string] - tytuł osi y;
 • Visible [boolean] - stan widoczności;
 • Loading [boolean] - stan załadowania.

Chart Set Properties

Chart Update Properties:

Uaktualnia właściwości wykresu

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - identyfikator komponentu wykresu;
 • Aggregate by [enum] - wybrana metoda agregacji według daty;
 • Method [enum] - wybrana metoda liczenia;
 • X axe caption [string] - tytuł osi x;
 • Y axe caption [string] - tytuł osi y;
 • Visible [boolean] - stan widoczności;
 • Loading [boolean] - stan załadowania.

Chart Update Properties

Chart Get Data

Pobiera dane z wykresu

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - identyfikator elementu widoku.

Parametrywyjściowe :

 • Data [Data Model] - Element modelu danych, który ma zostać użyty. Dostępny w procesie biznesowym, gdy określony jest tylko identyfikator komponentu.

Chart Get Data

Chart Set Data

Ustawia dane dla wykresu

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - identyfikator komponentu wykresu.
 • Data [Data Model] - Element modelu danych, który ma zostać użyty. Dostępny w procesie biznesowym tylko po określeniu ID komponentu.

Chart Set Data

Chart Update Data

Aktualizuje dane dla wykresu

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - identyfikator składnika wykresu.
 • Data [Data Model] - Element modelu danych, który ma zostać użyty. Dostępny w procesie biznesowym, gdy określony jest tylko identyfikator komponentu.

Chart Update Data

Przykład użycia:

Ten element nadaje się do wyświetlania danych i zależności między nimi. Na przykład, liczba zamówień, od daty