Usuń użytkownika z grupy

Kliknij, aby skopiować

Usuwa użytkownika z danej grupy użytkowników (zdefiniowanej w ustawieniach modułu Auth).


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Dane Połączenia

  • [Input] User ID (integer) - Identyfikator użytkownika.
  • [Input] Group ID (integer) - Identyfikator grupy.