Tabs

Kliknij, aby skopiować

Element służy do oddzielania informacji na stronie.


Ustawienia wyglądu i działania:

Name (obowiązkowo) - nazwa zakładek.

Size (obowiązkowy) - rozmiar zakładki.

Style type (obowiązkowy) - styl zakładki.

Tab position (obowiązkowy) - układ zakładki.

Animation (obowiązkowy) - animacja przełączania zakładek.

Visible (mandatory) - sprawia, że komponent jest widoczny, jeśli jest włączony. Domyślnie włączony.

Tabs


Zakładki

W tej sekcji możesz dodawać, usuwać i edytować zakładki


Wyzwalacze przepływu pracy:

 • onCreate - odpala się, gdy komponent jest tworzony na stronie;
 • onShow - zostanie wywołany, gdy komponent zmieni swój stan na widoczny (przestanie być wyświetlany na stronie);
 • onHide - zostanie wywołany, gdy komponent zmieni swój stan na ukryty (przestanie być wyświetlany na stronie);
 • onDestroy - zostanie wywołany, gdy komponent zostanie zniszczony;
 • onTabsSelect - odpala się, gdy zakładka jest zaznaczona.

Component Actions:

Tabs Get Properties

Pobiera właściwości zakładek

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - tabs identyfikator komponentu.

Parametrywyjściowe :

 • Style [enum] - rozmiar zakładek;
 • Style type [enum] - styl zakładek;
 • Tabs position [enum] - układ zakładek;
 • Animation [boolean] - stan animacji;
 • Default Tab Key [integer] - domyślny numer zakładki;
 • Active Tab Key [integer] - numer aktywnej zakładki;
 • Visible [boolean] - stan widoczności.

Tabs Get Properties

Tabs Set Properties

Ustawianie wszystkich właściwości zakładek

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - identyfikator komponentu tabs;
 • Style [enum] - rozmiar zakładek;
 • Style type [enum] - styl zakładek;
 • Tabs position [enum] - układ zakładek;
 • Animation [boolean] - stan animacji;
 • Default Tab Key [integer] - domyślny numer zakładki;
 • Active Tab Key [integer] - numer aktywnej zakładki;
 • Visible [boolean] - stan widoczności.

Tabs Set Properties

Tabs Update Properties

Uaktualnia właściwości zakładek

Parametrywejściowe :

 • Component Id [string] - identyfikator komponentu tabs;
 • Style [enum] - rozmiar zakładek;
 • Style type [enum] - styl zakładek;
 • Tabs position [enum] - układ zakładek;
 • Animation [boolean] - stan animacji;
 • Default Tab Key [integer] - domyślny numer zakładki;
 • Active Tab Key [integer] - numer aktywnej zakładki;
 • Visible [boolean] - stan widoczności.

Tabs Update Properties


Przykład użycia:

usage example