Wygeneruj token autoryzacyjny

Kliknij, aby skopiować

Generuje token autoryzacyjny o podanej długości


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] length (integer) - ustawienie wymaganej długości tokena.
  • [Output] token (string) - ciąg tokena autoryzacji, który może być użyty przez dewelopera w modelu User Session.