Przywróć hasło

Kliknij, aby skopiować

Przywraca hasło danego użytkownika.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Data Connections

  • [Input] Login (string) - email użytkownika użyty jako login.
  • [Input] new_password (password) - zaszyfrowane nowe hasło użytkownika.