If-Else

Kliknij, aby skopiować

Jeśli wejście danych "Boolean" ma wartość True, to proces przepływa do wyjścia przepływu "True", w przeciwnym razie do "False".


Flow Connections

  • Input In - rozpoczyna wykonanie bloku.
  • [Output] True - aktywuje się, jeżeli wejście danych "Boolean" jest True.
  • [Output] False - aktywuje się, jeśli wejście danych "Boolean" jest False.

Dane Połączenia

  • [Input] Boolean (boolean) - zmienna, która ma zostać obliczona.