App Info

Kliknij, aby skopiować

Zwraca informacje o bieżącej aplikacji.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Data Connections

  • [Output] Name (string) - nazwa aplikacji.
  • [Output] Version (integer) - wersja aplikacji.
  • [Output] Build number (integer) - numer wersji aplikacji.
  • [Output] Build date (date & time) - data i czas budowy aplikacji.
  • [Output] Hostname (string) - nazwa hosta aplikacji.
  • [Output] Environment type (enum) - typ środowiska aplikacji (development, pre-production lub production).