Zmienne

Kliknij, aby skopiować

Ustawianie i przechowywanie zmiennych, które będą wykorzystywane w całym procesie biznesowym.


W blokach zmiennych można przechowywać zmienne podstawowych typów, które będą wykorzystywane w całym procesie biznesowym. Możesz ustawić wartość dla zmiennej za pomocą bloku Set Variable lub za pomocą wartości domyślnej. Następnie można podłączyć tę zmienną jako wejście w dowolnym miejscu procesu biznesowego. Zmienne mogą być ustawione jako pojedyncza wartość lub jako tablica.