Rejestracja

Kliknij, aby skopiować

Rejestruje nowego użytkownika w systemie.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Data Connections

  • [Input] Login (email) - email użytkownika używany jako login.
  • [Input] Password (string) - hasło użytkownika w formacie string.
  • [Input] First Name (string) - imię użytkownika.
  • [Input] Last Name (string) - nazwisko użytkownika.
  • [Output] User (model) - nowy obiekt modelu użytkownika dodany do bazy danych.
  • [Output] Token (string) - token Bearer nowego użytkownika. Używany do uwierzytelniania użytkownika w API aplikacji.