Hasło haszujące

Kliknij, aby skopiować

Konwersja hasła na hash


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] password (string) - ciąg haseł do haszowania.
  • [Output] hash (string) - wynik konwersji, ciąg haszowany.