Jest liczbą parzystą

Kliknij, aby skopiować

Sprawdza, czy dana liczba jest parzysta.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] Number (integer) - liczba do obliczenia.
  • [Output] Result (boolean) - True jeżeli wejście danych "Liczba" jest parzyste, False w przeciwnym wypadku.