Operatorzy

Kliknij, aby skopiować

Dodaje/podkreśla/mnoży/podziela dwie liczby.


BlokWynik
SumA + B
SubstractA - B
MultiplyA * B
DivideA / B

Przepływ Połączenia

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Dane Połączenia

  • [Input] A (integer/float/time span) - Pierwsza zmienna, na której ma być wykonywana operacja.
  • [Input] B (integer/float/time span) - 2. zmienna, na której ma być wykonana operacja.
  • [Output] Result (zależy od typu danych wejściowych) - wynik operacji.