Random Integer/Float

Kliknij, aby skopiować

Zwraca liczbę losową w określonym zakresie (włącznie).


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Dane Połączenia

  • [Input] Min value (integer/float) - dolna granica zakresu (włącznie).
  • [Input] Max value (integer/float) - górna granica zakresu (włącznie).
  • [Input, only for Random Float] Precision (integer) - ilość miejsc dziesiętnych w wyniku.
  • [Output] Result (zależy od typu danych wejściowych) - liczba losowa z zakresu.