Mailing, reklama

Kliknij, aby skopiować

Moduły udostępniające różne narzędzia marketingowe.


API Intercom

Moduł umożliwia skonfigurowanie integracji z platformą komunikacyjną Intercom .


Modele danych

 • Intercom Company
 • Intercom Contact
 • Intercom Location

Business processes

 • Intercom API: Delete lead
 • Intercom API: Update lead
 • Intercom API: Get all companies
 • Intercom API: Get all leads data
 • Intercom API: Get user data
 • Intercom API: Create lead
 • Intercom API: Delete user
 • Intercom API: Update company
 • Intercom API: Get lead data
 • Intercom API: Update user
 • Intercom API: Create company
 • Intercom API: Create user
 • Intercom API: Get company data
 • Intercom API: Get all user data

Ustawienia

ParametrWstępnie ustawionyOpis
API Token-Twój token API Intercom

Google AdMob

Moduł zapewnia integrację z siecią reklamową Google AddMob i umożliwia umieszczanie w aplikacji mobilnej reklam natywnych, reklam premiowanych i banerów.


Widżety

 • Admob native
 • Admob banner

ParametrWstępnie ustawionyOpis
Credentials file-Ścieżka do pliku credentials.json dostarczonego przez Google Cloud Platform

SendPulse

Moduł SendPulse pozwala na wysyłanie kampanii e-mailowych poprzez usługę SendPulse.


Ustawienia modułu

Zapoznaj się z dokumentacją SendPulse Integration Setup Documentation, aby ustawić właściwe parametry.

ParametrDomyślnyOpis
User IDnoneZnajduje się w ustawieniach konta Send Pulse w sekcji API
User SecretnoneZnajduje się w ustawieniach konta Send Pulse w sekcji API
Sender NamebrakMusi być dodany do konta Send Pulse
Sender EmailbrakMusi być dodany do konta Send Pulse

Aby moduł działał, musisz skonfigurować swoje konto Send Pulse. Aby to zrobić, przejdź do sekcji SMTP i wypełnij formularz.


Modele danych.

Email Template Value Virtual Model - służy do pracy ze zmiennymi w szablonie

Pola:

 • Name (string) - nazwa zmiennej;
 • Value (string) - wartość zmiennej.

Procesy biznesowe

Send Email

Wejście

 • Recipient (email) - odbiorca wiadomości e-mail;
 • Subject (string) - temat wiadomości;
 • Content (string)- treść łańcucha wiadomości.

Send Email from template

Wejście

 • Recipient (email) - odbiorca wiadomości e-mail;
 • Subject (string) - temat wiadomości;
 • Template name (string) - nazwa szablonu używanego w SendPulse;
 • Template values (array model) - zmienne w ciele wiadomości.

Verify email

Wejście

 • Email - email do weryfikacji.

Get verify email result

Wejście

 • Email - email służący do uzyskania wyniku weryfikacji.

Wyjście

 • Passed (boolean) - czy weryfikacja została przeprowadzona;
 • Valid format (integer) - wynik weryfikacji. 1 jeśli format adresu jest prawidłowy, czyli zawiera prawidłowe znaki w odpowiedniej kolejności, 0 jeśli format adresu jest nieprawidłowy;
 • Disposable (integer) - sprawdzenie pod kątem usług jednorazowej poczty elektronicznej. 1 jeśli adres jest udostępniany przez usługę poczty elektronicznej, 0 jeśli nie.

GetResponse

Moduł GetResponse pozwala na wysyłanie kampanii emailowych poprzez serwis GetResponse.


Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą konfiguracji integracji GetResponse, aby ustawić odpowiednie parametry.

ParametrDomyślnieOpis
API key-Klucz API od GetResponse. Używany, jeśli korzystasz tylko z dostępu do konta GetResponse
OAuth Token-OAuth token od GetResponse. Używany jeśli korzystasz z dostępu do kont klienckich GetResponse.
Domain-Nazwa domeny nadawcy. Tylko dla użytkowników GetResponse z planem MAX.
From ID-Identyfikator adresu nadawcy.

Get Response: Send Email

Wejście

 • Recipient (email) - odbiorca wiadomości e-mail;
 • Subject (string) - temat wiadomości;
 • Content (string) - treść łańcucha wiadomości.

Mail Chimp

Moduł Mail Chimp umożliwia wysyłanie newsletterów e-mailowych za pośrednictwem usługi MailChimp.


Zapoznaj się z dokumentacją MailChimp dotyczącą konfiguracji integracji, aby ustawić odpowiednie parametry.

ParametrWstępnie ustawionyOpis
API Key -MailChimp API Key.
Sender Email -Adres nadawcy.
Sender Name -Nazwa nadawcy, którą zobaczy odbiorca.

MailChimp Email Template Value Virtual Model - służy do pracy ze zmiennymi w szablonie

Pola:

 • Name (string) - nazwa zmiennej;
 • Value (string) - wartość zmiennej.

Procesy biznesowe.

MailChimp: Send Email

Wejście

 • Recipient (email) - odbiorca wiadomości e-mail;
 • Subject (string) - temat wiadomości;
 • Content (string) - treść łańcucha wiadomości.

MailChimp: Send Template Email

Wejście

 • Recipient (email) - odbiorca wiadomości e-mail;
 • Subject (string) - temat wiadomości;
 • Template name (string) - nazwa szablonu używana w programie MailChimp;
 • Template values (array model) - zmienne w ciele wiadomości.

Ustawienia

Ustawienia

Procesy biznesowe

Ustawienia

Modele danych.