Zewnętrzne żądania API

Kliknij, aby skopiować

Wyzwolenie dowolnego utworzonego wcześniej Żądania zewnętrznego API.


Przeczytaj więcej o zewnętrznych żądaniach API tutaj.

Przepływ Połączenia

  • [Input] In - uruchamia wykonanie bloku.
  • [Wyjście] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] URL Params (model) - URL Params obiekt modelu, użyj tego bloku aby go wykonać.
  • [Input] Body (model) - input Body model object, użyj tego bloku, aby go utworzyć.
  • [Input] Headers (model) - input Headers model object, użyj tego bloku, aby go wykonać.
  • [Input] Query (model) - Query model object, użyj tego bloku, aby go utworzyć.
  • [Output] Headers (model) - output Headers model object, use this block to expand it.
  • [Output] Response Status (model) - Response Status model object, użyj tego bloku, aby go rozwinąć.
  • [Output] Body (model) - output Body model object, użyj tego bloku, aby go rozwinąć.