Element tablicy

Kliknij, aby skopiować

Zwraca element tablicy o podanym indeksie (zaczynając od 0).


Przykład: Array Element(array: [1, 2, 3], index: 1) = 2.

Przepływ Połączenia

  • [Input] In - rozpoczyna wykonanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Dane Połączenia

  • [Input] Array (array, any type) - tablica, która ma zostać poddana ocenie.
  • [Input] Index (integer) - pozycja elementu, który ma zostać zwrócony w wejściu danych "Array" (od 0).
  • [Output] Element (same type as "Array") - wynik operacji.