Usuń

Kliknij, aby skopiować

Usuwa obiekt modelu z bazy danych na podstawie jego ID.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Dane Połączenia

  • [Input] ID (integer) - ID obiektu modelu, który ma zostać usunięty.