Wylogowanie

Kliknij, aby skopiować

Wylogowuje bieżącego użytkownika.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.