Uwierzytelnianie

Kliknij, aby skopiować

Moduły do rejestracji i logowania użytkowników.


Moduły uwierzytelniania zapewniają funkcjonalność rejestracji i logowania dla użytkowników Twoich aplikacji.

Podstawowe funkcje zarządzania użytkownikami, grupami, rejestracją i autoryzacją zapewnia domyślny moduł Auth . Dodaje on również do Twoich aplikacji standardowy formularz rejestracyjny.

W celu rozszerzenia funkcjonalności, w szczególności o możliwość wejścia i rejestracji poprzez sieci społecznościowe, użyj dodatkowych modułów.


Ustawienia rejestracji

Moduł Auth zarządza wszystkimi ustawieniami rejestracji. Jeśli rejestracja jest wyłączona, to moduły logowania społecznościowego również nie będą mogły rejestrować nowych użytkowników