Utwórz plik

Kliknij, aby skopiować

Zwraca plik o podanej nazwie i zawartości.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Dane Połączenia

  • [Input] Name (string) - nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.
  • [Input] Contents (text) - zawartość pliku.
  • [Output] File (file) - wynik operacji.