BP tworzone przez użytkowników

Kliknij, aby skopiować

Wywołaj dowolny z utworzonych przez siebie niestandardowych procesów biznesowych.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] Input (multiple, any) - zmienne wejściowe zdefiniowane w wywoływanym procesie biznesowym.
  • [Output] Output (multiple, any) - zmienne wyjściowe zdefiniowane w wywoływanym procesie biznesowym.