Pola systemowe

Kliknij, aby skopiować

Współpraca z projektantem modelu danych.


W ramach każdego nowego modelu danych domyślnie tworzone są pola systemowe

  • ID (unikalny identyfikator dla modelu);
  • CreatedAt;
  • UpdatedAt;
  • DeletedAt;

Pola te służą do śledzenia cyklu życia i zmian rekordów modelu danych. Nie można zmienić ich nazwy ani usunąć, ale można je wykorzystać do budowy logiki biznesowej i interfejsu użytkownika.