Zapis do dziennika

Kliknij, aby skopiować

Zapisuje dowolną wartość w dzienniku stanowiska (dostępnym na karcie Stats & Logs).


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Data Connections

  • [Input] Label (string) - etykieta dla wpisu do dziennika.
  • [Input] Input (any) - wartość do zapisania w logach.