Upoważnienie

Kliknij, aby skopiować

Sprawdza czy dany auth token istnieje i zwraca użytkownika z nim związanego.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] Token (string) - Token Bearera użytkownika.
  • [Output] User (model) - obiekt modelu użytkownika przechowywany w bazie danych.