Data i różnica czasu

Kliknij, aby skopiować

Zwraca różnicę pomiędzy 2 wartościami daty i czasu.


Przykład: Różnica daty i czasu(A: 18 listopada 2021, B: 20 listopada 2021) = 2 dni.

Wskazówka: zawsze upewnij się, że wejście danych "B" jest większe/równe z wejściem danych "A".

Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Dane Połączenia

  • [Input] A (date/time/date & time/time span) - Pierwsza wartość, która ma zostać obliczona.
  • [Input] A (date/time/date & time/time span) - 2. wartość, która ma zostać obliczona.
  • [Output] Time Span (time span) - różnica pomiędzy wejściami danych "A" i "B", jak w "B" - "A".