Formularz

Kliknij, aby skopiować

Element do szybkiego tworzenia formularzy do tworzenia i aktualizacji rekordów. Tworzy kontener i wybrane wejścia.


Ustawienie początkowe:

Mode - tworzenie lub aktualizację rekordów.

Model - model, w którym będą zachodzić zmiany.

Endpoint (tylko dla trybu create) - endpoint do tworzenia rekordu.

Get endpoint (tylko dla trybu update) - punkt końcowy do odbioru danych.

Update endpoinе t (tylko dla trybu aktualizacji) - punkt końcowy do aktualizacji danych.

Form field (dostępne tylko po wybraniu modelu) - pola modelu, dla których należy utworzyć wejścia.

Form Data Source

Assign Data  Source


After Assign:

Po przypisaniu zostanie utworzony kontener i wybrane wejścia. Dla danych wejściowych zostanie skonfigurowana walidacja BP.