Utwórz

Kliknij, aby skopiować

Zapisuje w bazie danych i zwraca dany obiekt modelu (aby go stworzyć z danych pól należy użyć bloku Make).


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - uaktywnia się po zakończeniu wykonywania bloku.

Połączenia danych

  • [Input] Model (model) - obiekt modelu, który ma być zapisany w bazie danych.
  • [Output] Model (model) - obiekt modelu, który został zapisany w bazie danych.