Rozwiń

Kliknij, aby skopiować

Zwraca wszystkie pola danego obiektu modelu.


Flow Connections

  • [Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.
  • [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych

  • [Input] Model (model)- obiekt modelu, który ma zostać rozwinięty.
  • [Output] Fields (multiple, any) - wszystkie pola modelu (zdefiniowane w kreatorze modeli danych).